صنعت خودرو

سایپا

سایپا آذین

رایان سایپا

ایران خودرو

ایران خودرو دیزل

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

پارس خودرو

زامیاد

صنعتی کاوه

گروه پتروشیمی و پالایشگاهی

پالایشگاه نفت اصفهان

پالایش نفت بندر عباس

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت شیراز

نفت‌ بهران‌

نفت‌ پارس‌

پتروشیمی اصفهان

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی خارک

پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی فارابی

پتروشیمی فن آوران

گروه فولاد

فولاد آلیاژی ایران

فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد خراسان

فولاد خوزستان

فولاد کاویان

فولاد مبارکه اصفهان

بیمه و بانک

بانک اقتصاد نوین

بانک انصار

بانک پارسیان

بانک پاسارگاد

بانک تجارت

بانک سینا (مالی اعتباری سینا)

بانک صادرات

بانک کارآفرین

بانک ملت

بیمه آسیا

بیمه البرز

بیمه پارسیان

بیمه دانا

بیمه ملت

بیمه پاسارگاد

بیمه دی

گروه معدنی و فلزات اساسی

معدني و صنعتي گل گهر

توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌

معدني‌وصنعتي‌چادرملو

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

باما

معادن‌ بافق‌

معادن‌منگنزايران‌

كالسيمين‌

سهامي ذوب آهن اصفهان

ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌

فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌

هلدينگ صنايع معدني خاورميانه

سرمايه‌گذاري‌توكافولاد

ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌

فولاد آلياژي ايران

لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌

آلومينيوم‌ايران‌

فروسيليس‌ ايران‌

گروه قندی

فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر

قند شيروان قوچان و بجنورد

قند شيرين‌ خراسان‌

كارخانجات‌ قند قزوين‌

قنداصفهان‌

قندنقش‌جهان‌

قند لرستان‌

شهد

گروه سیمانی

سيمان فارس و خوزستان

سيمان‌غرب‌

سيمان‌سپاهان‌

سيمان‌ دورود

سيمان‌ خزر

سيمان‌ شرق

سيمان مجد خواف

سيمان‌ كرمان‌

سيمان‌ تهران‌

سيمان‌هگمتان‌

سيمان‌ قائن‌

سيمان‌خاش‌

گروه ساختمانی

سرمايه گذاري مسكن تهران

آ.س.پ

سرمايه‌ گذاري‌ شاهد

شهر سازي و خانه سازي باغميشه

سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌

بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان

سامان‌ گستراصفهان‌

نوسازي‌وساختمان‌تهران‌

‌توريستي ورفاهي آبادگران ايران

عمران و توسعه شاهد

سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

گروه سرمایه گذاری

سرمايه گذاري خوارزمي

سرمايه‌گذاري‌ملت‌

سرمايه‌گذاري‌ سايپا

سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند

سرمايه‌گذاري‌ سپه‌

‌سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌

سرمايه‌گذاري‌بهمن‌

سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌

توسعه‌صنعتي‌ايران

گسترش سرمايه گذاري ايرانيان

سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌

سرمايه‌گذاري‌نيرو

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌

سرمايه گذاري دانايان پارس

سرمايه گذاري پارس آريان

سرمايه گذاري پرديس

هلدینگ

سرمايه‌گذاري‌غدير

سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

گروه ماشين آلات و تجهيزات

توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو

تكنوتار

سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌

تراكتورسازي‌ايران

گروه ساخت محصولات فلزي

صنايع‌ آذرآب‌

ماشين‌ سازي‌ اراك‌

صنعتي‌ آما

جام‌دارو

گروه خدمات فني و مهندسي

مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌

كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو

گروه محصولات غذايي

مارگارين‌

صنعتي‌ بهشهر

پارس‌ مينو

توسعه‌ صنايع‌ بهشهر

كشت‌وصنعت‌پياذر

بيسكويت‌ گرجي‌

لبنيات‌ پاك‌

صنعتي بهپاك

لبنيات‌ پاك‌

توليدي‌مهرام‌

دشت‌ مرغاب‌

نوش‌مازندران