کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

تلفن تماس :


42718116   (مسئول پذیرش سایت و ثبت نام کاربران : خانم فاطمه سیدی   )


تلفن تماس برای ارسال پیامک در روز های تعطیل :


09368578037


آدرس دفتر مرکزی پرشین تحلیل :


خیابان شیخ بهایی جنوبی، جنب مسجد بقیه الله، پلاک 22