بازگشايي نماد معاملاتي خمحور به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت توليد محور خودرو پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تغيير موضوع فعاليت شركت ، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخا
بازگشايي نماد معاملاتي خمحور به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت توليد محور خودرو پس از برگزاري م
تاريخ تنظيم: چهارشنبه 22 دی ماه 1395 - 11:45 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.