کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 
بازگشايي نماد معاملاتي خمحور به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت توليد محور خودرو پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تغيير موضوع فعاليت شركت ، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخا
بازگشايي نماد معاملاتي خمحور به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت توليد محور خودرو پس از برگزاري م
تاريخ تنظيم: چهارشنبه 22 دی ماه 1395 - 11:45 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.