کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

معاملات سه شرکت فلزی در بورس کالا

یکشنبه 17 شهریور ماه 1392 - 15:13  |  اطلاعات بيشتر ...

ورق های فولاد مبارکه در بورس کالا

دوشنبه 3 مهر ماه 1391 - 13:15  |  اطلاعات بيشتر ...

ذوب آهن در بورس کالای امروز

دوشنبه 3 مهر ماه 1391 - 12:34  |  اطلاعات بيشتر ...

سبد میلگرد فخاس و بورس کالا

یکشنبه 2 مهر ماه 1391 - 13:35  |  اطلاعات بيشتر ...

فخاس در بورس کالای امروز

یکشنبه 26 شهریور ماه 1391 - 15:54  |  اطلاعات بيشتر ...

کوتاه از میلگرد ذوب آهن

یکشنبه 26 شهریور ماه 1391 - 15:45  |  اطلاعات بيشتر ...

رشد بیش از 5 درصدی شمش فخوز در بورس کالا

یکشنبه 26 شهریور ماه 1391 - 15:32  |  اطلاعات بيشتر ...

شمش بلوم فخوز در بورس کالای امروز

سه شنبه 21 شهریور ماه 1391 - 12:6  |  اطلاعات بيشتر ...

ادامه رشد شمش فخوز در بورس کالا

چهارشنبه 15 شهریور ماه 1391 - 11:58  |  اطلاعات بيشتر ...

ورق های فولاد مبارکه در بورس کالا

دوشنبه 13 شهریور ماه 1391 - 14:44  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 12 شهریور ماه 1391 - 8:59  |  اطلاعات بيشتر ...

میلگرد فخاس در بورس کالا

یکشنبه 5 شهریور ماه 1391 - 16:24  |  اطلاعات بيشتر ...

سیری در قیمت های بورس کالای فولاد مبارکه

سه شنبه 31 مرداد ماه 1391 - 13:19  |  اطلاعات بيشتر ...

فخاس و فخوز در بورس کالا

پنجشنبه 26 مرداد ماه 1391 - 11:5  |  اطلاعات بيشتر ...

معامله ذوب آهن در بورس کالا بدون تغییر قیمتی

دوشنبه 23 مرداد ماه 1391 - 12:3  |  اطلاعات بيشتر ...