نگاهی تحلیلی به پرتفوی واتی
نگاهی تحلیلی به پرتفوی واتیمعرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با سرمایه اولیه 3 میلیارد ریال در خرداد81 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.سرمایه شرکت بر اساس مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تیر 84 به یک هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در مجمع عمومی فوق العاده در مهر 91 نیز وضعیت شرکت از سرمایه گذاری به هلدینگ تبدیل شد و سال مالی شرکت نیز از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه تغییر پیدا نمود.

 

سهامداران


آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:


 

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

بانک صنعت و معدن

657,391,545

66

لیزینگ صنعت و معدن

170,677,434

17

سرمایه گذاری صنعت و معدن

25,399,000

3

سایر

146,532,021

15

جمع

1,000,000,000

100

 

 

 

پیش بینی سود شرکت

  

روند سود آوری شرکت های بورسی زیر مجوعه در سال 92 و پیش بینی سال 93 به شرح زیر می باشد. کل درآمد (سود حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری) سال 93 شرکت مبلغ 788،604 میلیون ریال می باشد که بیش از 98 درصد آن مربوط به سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های بورسی است.


 

شرح

واقعی سال منتهی به 1392/09/30

پیش بینی سال منتهی به 1393/09/30

وضعیت سود آوری

وضعیت سودآوری

سال منتهی به

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

سال مالی منتهی به

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

صنایع شیمیایی ایران

1392/09/30

7,785

4,700

1,177,125

1393/09/30

1,671

1,003

753,610

ليزينگ صنعت و معدن

1392/09/31

248

150

17,076

1393/09/31

371

100

11,384

مخابرات ايران

1391/12/30

444

425

425

1392/12/29

476

435

261

گسترش نفت و گاز پارسيان

1391/09/30

1,903

1,810

1,629

1392/09/30

2,042

1,720

808

پتروشيمي پرديس

1391/09/30

13,061

10,096

1,514

1392/09/30

-

-

-

فولاد مبارکه

1391/12/30

777

650

1,755

1392/12/29

806

403

1,649

کالسيمين

1391/12/30

1,289

1,000

810

1392/12/29

859

640

545

معدني و صنعتي چادرملو

1391/12/30

2,201

1,870

1,309

-

-

-

هلدينگ توسعه صنايع بهشهر

1391/12/30

250

250

250

1392/12/29

515

402

402

پالايش نفت شيراز

1391/12/30

684

800

300

-

-

-

بانک پاسارگاد

1391/12/30

441

250

375

1392/12/29

381

217

646

تاپیکو

1392/02/31

561

500

530

1393/02/31

1,023

800

2,360

سنگ آهن گل گهر

1391/12/30

2,335

1,900

1,577

1392/12/29

1,358

1,086

543

صنايع پتروشيمي خليج فارس

1392/03/31

733

660

429

1393/03/31

1,406

703

591

سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

1391/12/30

1,195

1,000

1,300

-

-

-

ملي صنايع مس ايران

1391/12/30

-

-

-

1392/12/29

504

252

428

صنعتي بهشهر

1391/12/30

-

-

-

1392/12/29

2,855

1,350

392

پالايش نفت اصفهان

-

-

-

1392/09/30

4,809

2,405

1,074

داروسازي امين

-

-

-

1392/12/29

2,150

1,000

139

مس شهيد باهنر

-

-

-

1392/12/29

269

250

50

سرمايه گذاري غدير

1391/09/30

930

500

600

-

-

-

ساختمان ايران

1391/06/31

109

50

70

-

-

-

پتروشيمي مارون

1391/12/30

5,752

570

399

-

-

-

جمع

1,207,473

774,882

 

 

شرکت سود هرسهم خود را برای سال مالی منتهی به آذر 93 مبلغ 740 ریال پیش بینی نموده است و در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 93 زیان 12 ریالی به ازای هرسهم شناسایی نموده است .

در پیش بینی سال 93 بیش از 95 درصد درآمد شرکت مربوط به سود تقسیمی شرکت صنایع شیمیایی ایران (شیران) است . که واتی در این پیش بینی سود هرسهم شیران را بر اساس آخرین بودجه این شرکت (شیران) و سیاست تقسیم سود 60 درصدی در نظر گرفته است. بنابراین چنانچه سود هر سهم شیران بیشتر یا کمتر ازمبلغ پیش بینی شده 1،671 ریالی گردد یا سیاست تقسیم سود شرکت صنایع شیمیایی ایران تغییرکند سود شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی) دستخوش تغییرات عمده ای خواهد شد.


بررسی امکان تعدیل سود

 

 با توجه به برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت ها در ادامه به مقایسه سود تقسیمی واقعی و بودجه شده در شرکت پرداخته ایم اما همانطور که مشاهده می کنید شرکت از این مابه التفاوت فقط می تواند 5 ریال تعدیل مثبت دهد . که علت اصلی آن نیز اینست که عمده درآمد شرکت از محل تقسیم سود شیران است که سال مالی این شرکت نیز با واتی یکی است . و مجمع آن در پایان سال برگزار می شود.

 

نام شركت

سرمایه (میلیون ریال)

درصد مالکیت

تعداد سهام

پیش بینی شرکت

واقعی مجامع

اختلاف

سود نقدی

سود حاصل از  سرمایه گذاری

سود نقدی

سود حاصل از  سرمایه گذاری

فولاد مبارکه

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۱

۴,۰۹۱,۵۳۴

۴۰۳

۱,۶۴۹

۶۶۰

۲,۷۰۰

۱,۰۵۱

صنعتي بهشهر

۱,۰۲۳,۰۰۰

۰.۰۸

۷۹۴,۰۰۰

۱,۳۵۰

۳۹۲

۱,۳۵۰

۱,۰۷۲

۶۸۰

بانک پاسارگاد

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۱

۲,۹۷۵,۰۰۰

۲۱۷

۶۴۶

۳۲۰

۹۵۲

۳۰۶

ملي صنايع مس ايران

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۰ .

۱,۶۹۹,۹۹۹

۲۵۲

۴۲۸

۴۰۰

۶۸۰

۲۵۲

کالسيمين

۹۴۳,۸۰۰

۰.۱۹

۱,۸۰۳,۳۴۸

۶۴۰

۵۴۵

۶۴۰

۱,۱۵۴

۶۰۹

زامياد

۲,۴۰۰,۰۰۰

۰.۰۹

۲,۱۹۱,۸۶۴

۰

۰

۲۵

۵۵

۵۵

بانک ملت

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۰ .

۱,۶۳۳,۵۳۴

۰

۰

۳۳۰

۵۳۹

۵۳۹

هلدينگ توسعه صنايع بهشهر

۳,۶۲۸,۸۰۰

۰.۰۳

۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۲

۴۰۲

۷۵۰

۷۵۰

۳۴۸

بانک تجارت

۴۵,۷۰۰,۰۰۰

۰.۰۱

۲,۵۰۰,۰۰۰

۰

۰

۱۷۰

۴۲۵

۴۲۵

سنگ آهن گل گهر

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۰ .

۴۹۹,۹۹۹

۱,۰۸۶

۵۴۳

۱,۳۵۰

۶۷۵

۱۳۲

گروه بهمن

۵۰۰,۰۰۰

۰.۱۶

۸۰۰,۰۰۰

۰

۰

۳۵۰

۲۸۰

۲۸۰

مخابرات ايران

۴۵,۸۷۳,۶۵۶

۰ .

۶۰۰,۰۰۰

۴۳۵

۲۶۱

۴۳۵

۲۶۱

۰

بانک صادرات ايران

۵۷,۸۰۰,۰۰۰

۰ .

۲,۲۰۰,۰۰۰

۰

۰

۹۰

۱۹۸

۱۹۸

داروسازي امين

۱۰۰,۰۰۰

۰.۱۴

۱۳۹,۴۳۰

۱,۰۰۰

۱۳۹

۱,۰۰۰

۱۳۹

۰

مس شهيد باهنر

۴۵۰,۰۰۰

۰.۰۴

۲۰۰,۰۰۰

۲۵۰

۵۰

۲۵۰

۵۰

۰

نفت سپاهان

۱,۰۵۰,۰۰۰

۰ .

۱۴,۰۰۰

۰

۰

۲,۹۰۰

۴۱

۴۱

جمع

۵,۰۵۵

۹,۹۷۱

۴,۹۱۶

سرمایه

۱,۰۰۰,۰۰۰

افزایش سود هرسهم

۵

 


در ادامه به محاسبه ناو هرسهم شرکت می پردازیم:


 

پرتفوی شرکت های بورسی


 

نام شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده هرسهم (ریال)

ارزش بازارهر سهم(ریال)

بهای تمام شده (میلیون ریال)

ارزش بازار سهام (میلیون ریال)

افزایش (کاهش)

صنايع شيميائي ايران

۲,۳۱۴,۴۹۴

۷۵۱,۳۵۶,۲۱۳

32.46

1,061

7,812

۷۹۷,۵۵۶

5,869,595

5,072,039

ليزينگ صنعت و معدن

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۳۳۸,۷۸۴

11.53

1,708

2,234

۱۹۶,۹۷۷

257,667

60,690

کارخانجات مخابراتي ايران

۶۱,۴۰۰

۱۱,۰۰۰,۰۱۰

17.92

3,004

2,110

۳۳,۰۴۰

23,210

-9,830

فولاد مبارکه

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۹۱,۵۳۴

0.01

3,827

3,366

۱۵,۶۵۹

13,772

-1,887

پالايش نفت لاوان

۱,۱۴۳,۴۲۱

۳۷۲,۰۰۰

0.03

37,844

19,392

۱۴,۰۷۸

7,214

-6,864

صنايع پتروشيمي خليج فارس

۲۴,۷۸۸,۶۱۳

۸۴۰,۰۰۰

0.00

15,937

15,217

۱۳,۳۸۷

12,782

-605

صنعتي بهشهر

۱,۰۲۳,۰۰۰

۷۹۴,۰۰۰

0.08

15,399

6,434

۱۲,۲۲۷

5,109

-7,118

تاپیکو

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۵۰,۰۰۰

0.01

4,423

5,108

۸,۶۲۵

9,961

1,336

بانک پاسارگاد

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۹۷۵,۰۰۰

0.01

2,413

2,411

۷,۱۷۹

7,173

-6

پالايش نفت اصفهان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۶,۷۷۶

0.00

15,278

11,251

۶,۸۲۶

5,027

-1,799

ملي صنايع مس ايران

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۹۹,۹۹۹

0.00

3,816

2,685

۶,۴۸۸

4,564

-1,924

کالسيمين

۹۴۳,۸۰۰

۱,۸۰۳,۳۴۸

0.19

3,415

4,351

۶,۱۵۸

7,846

1,688

ذوب آهن اصفهان

۷,۸۶۸,۴۰۶

۱,۲۳۰,۰۰۰

0.02

4,410

3,187

۵,۴۲۴

3,920

-1,504

زامياد

۲,۴۰۰,۰۰۰

۲,۱۹۱,۸۶۴

0.09

2,220

1,282

۴,۸۶۶

2,810

-2,056

بانک ملت

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۳۳,۵۳۴

0.00

2,515

2,143

۴,۱۰۸

3,501

-607

هلدينگ توسعه صنايع بهشهر

۳,۶۲۸,۸۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

0.03

4,097

3,348

۴,۰۹۷

3,348

-749

پتروشيمي پرديس

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

0.01

18,870

15,600

۳,۷۷۴

3,120

-654

بانک تجارت

۴۵,۷۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

0.01

1,430

1,002

۳,۵۷۶

2,505

-1,071

سنگ آهن گل گهر

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۹۹۹

0.00

6,268

5,465

۳,۱۳۴

2,732

-402

ايران خودرو

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

0.01

2,870

2,673

۲,۸۷۰

2,673

-197

گسترش نفت و گاز پارسيان

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰

0.00

5,815

7,561

۲,۷۳۳

3,554

821

سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

0.05

1,747

1,206

۲,۶۲۱

1,809

-812

گروه بهمن

۵۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

0.16

3,004

1,649

۲,۴۰۳

1,319

-1,084

مخابرات ايران

۴۵,۸۷۳,۶۵۶

۶۰۰,۰۰۰

0.00

3,860

2,693

۲,۳۱۶

1,616

-700

بانک صادرات ايران

۵۷,۸۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

0.00

1,005

869

۲,۲۱۱

1,912

-299

سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

0.00

5,268

4,218

۲,۱۰۷

1,687

-420

پارسان (حق تقدم)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

0.00

4,817

6,300

۱,۱۳۲

1,481

349

داروسازي امين

۱۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۴۳۰

0.14

6,821

10,629

۹۵۱

1,482

531

مس شهيد باهنر

۴۵۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

0.04

3,175

2,197

۶۳۵

439

-196

نفت سپاهان

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱۴,۰۰۰

0.00

17,571

15,471

۲۴۶

217

-29

بانک سرمايه

۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۵۴۱

0.00

1,003

2,211

۱۳۲

291

159

جمع

۱,۱۶۷,۵۳۶

۶,۲۶۴,۳۳۴

۵,۰۹۶,۷۹۸

 


ناو هرسهم


 

شرح

پرتفوی بورسی

پرتفوی غیر بورسی

جمع

ارزش جاری

6,264,334.41

863,198.00

7,127,532

بهای تمام شده

1,167,536.00

699,129.00

1,866,665

ارزش افزوده

5,096,798.41

164,069.00

5,260,867

حقوق صاحبان سهام

3,227,773

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری

273,827

سود پرتفوی

-1,285

سرمایه

1,000,000

ارزش خالص دارایی ها

8,488,640

ناو هرسهم

8,489

 


 

توضیحات

برای محاسبه ارزش افزوده شرکتهای غیربورسی فقط ارزش شرکت لاستیک پارس براساس سود سال 92 این شرکت و پی بر ای 6 (گروه لاستیک و پلاستیک) برآورد شده است . و برای شرکت های بورسی از صورت وضعیت پرتفوی پایان تیرماه 93 شرکت استفاده شده است.

 

نتیجه

قیمت سهم در محدوده 370 تومان می باشد در حالیکه ناو هر سهم 848 تومان می باشد . بنابراین همانطور که ملاحظه می کنید سهم در محدوده 44 درصدی ناو خود معامله می شود.

تهیه و تنظیم: مسعود زمانی

پرشین تحلیل- مرداد ماه 1393


 

تاريخ تنظيم: یکشنبه 5 مرداد ماه 1393 - 17:15 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

یکشنبه 5 مرداد ماه 1393
سلام.لاستیک پارس از کی فرابورسی شده که ما خبر نداریم.تحلیل گر عزیز این جمله که نوشتی: برای محاسبه ارزش افزوده شرکت های فرابورسی فقط ارزش شرکت لاستیک پارس.... اشتباهه.لاستکیک پارس غیر بورسیه نه فرابورسی!!!!!!!!!!1
دوشنبه 6 مرداد ماه 1393
جناب مهدی زاده لاستیک پارس کسی نگفته فرابورسی هست گفته شده غیر بورسی هست ممنونم از اینکه با دقت بیشتری تحلیل رو مطالعه می کنید