پترول،سهمی برای آینده
پترول،سهمی برای آینده 

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با نماد پترول یکی از شرکت های آینده دار در صنعت پتروشیمی ست که با دارا بودن شرکت های پتروشیمی در حال توسعه و اجرا می تواند در سال های آتی بازدهی خوبی را نصیب سرمایه گذاران نماید

این شرکت به تازگی سرمایه خود را از 10،000 میلیارد ریال به 20،000 میلیارد ریال از محل آورده نقدی افزایش داده است که دلیل این افزایش سرمایه نیز پیشبرد  طرح های توسعه ای ست که شرکت دارد.

پترول به تازگی 17 درصد از پتروشیمی پردیس را خریداری کرده است و 3 درصد از سهام بانک گردشگری را نیز به پرتفوی خود اضافه کرده است

ابتدا نگاهی به زیرمجموعه های مهم شرکت که در سال های آتی به بهره برداری می رسند می پردازیم و بعد به برآورد سود سال مالی منتهی به 31/6/93 شرکت خواهیم پرداخت:

1-      پتروشیمی ایلام یکی از مهمترین طرح های شرکت می باشد که در سال جاری به سوددهی و مرحله تقسیم سود نیز خواهد رسید.فاز اول این شرکت که شامل طرح پلی اتیلن سنگین بوده به بهره برداری رسیده است.ظرفیت این شرکت شامل 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین،120 هزار تن پلی پروپیلن،134 هزار تن بنزن پروپیلز و 460 هزار تن الفین می باشد.

طبق آخرین اطلاعات فاز دوم پتروشیمی ایلام در دست اجراست .این فاز 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در اواخر اسفند LC آن نیز گشایش یافت.گفته می شود این طرح نیز در سال 94 به بهره برداری کامل می رسد

2-      مدبران اقتصاد: این شرکت در مالکیت کامل پترول قرار دارد و با در اختیار داشتن 30 درصد پتروشیمی شیراز سود آوری خوبی برای پترول به همراه داشته است.سرمایه شرکت به تازگی از 10،000 میلیون ریال به 1،000،000 میلیون ریال افزایش یافته است.سود خالص شرکت در سال 92 به 119.8 میلیارد تومان رسید که این رقم در سال 91 به 27.5 میلیارد تومان رسیده بود.سیاست تقسیم سود این شرکت 90 درصد است بنابراین پترول در سال 93 نیز سود خوبی از این شرکت به دست خواهد آورد

3-      پتروشیمی لردگان: این طرح برای تولید یک میلیون تنی اوره و آمونیاک برنامه ریزی شده است که تا الان 32 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.این طرح که بسیار سود آور است و LC آن نیز در حال گشایش است در سال آینده به بهره برداری می رسد

4-      پتروشیمی گچساران: بر اساس این طرح سالیانه یک میلیون تن اتیلن تولید خواهد شد.پیشرفت این طرح 31 درصد بوده است و از محل اعتبار صندوق توسعه ملی از طریق بانک توسعه صادرات 230 میلیون یورو تامین مالی شده است.این طرح ظرف سه سال آینده به بهره برداری می رسد.گفته می شود این طرح سالانه یک میلیارد دلار فروش خواهد داشت.

5-      پتروشیمی صدف عسلویه: این طرح سامل تولید لاستیک مصنوعی در عسلویه است و به تازگی گشایش LC 120 میلیون یورویی داشته است و در دو سال آینده به بهره برداری می رسد

6-      پتروشیمی بروجن: بیش از 20 درصد این شرکت در اختیار پترول است و شامل تولید 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین می باشد و در سال 95 به بهره برداری می رسد

7-      پتروشیمی فسا: پرتوشیمی فسا مالک 30 درصد یک طرح پتروشیمی با ظرفیت تولید 1 میلیون تن اتیلن می باشد

8-      سایر طرح های مهم شرکت نیز ظرف 2.5 تا 3 سال آینده به بهره برداری می رسند.تا الا 1 میلیارد دلار گشایش LC برای طرح های پترول انجام شده است و با توجه به این موضوع در موعد مقرر به بهره برداری می رسند.

در جدول زیر شرکت های زیرمجموعه پترول را با سود هر سهم و سود نقدی مربوطه پیشنهادی مشاهد می کنید.پترول سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد و می تواند از محل سود زیرمجموعه ها حداقل 495 میلیارد تومان سود شناسایی کند

برای برآورد سود حاصل از سرمایه گذاری در مدبران اقتصاد سود سال مالی منتهی به 31/6/93 این شرکت را با رشد 50 درصدی نسبت به سال 92 در نظر گرفته ایم . احتمال رشد سود شرکت در سال 93 بسیار بالاست.برای پتروشیمی ایلام نیز با توجه به بهره برداری رسیدن از طرح پلی اتیلن تقسیم سود 50 تومانی لحاظ کرده ایم.

با توجه به اینکه تا این تاریخ 5 درصد از 17 درصد شپدیس از بازرگانی پتروشیمی به پترول منتقل شده ،فقط اثرات همین 5 درصد را بر سود شرکت بررسی کرده ایم


نام شركت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

تغییرات تعداد سهام تا 3 ماهه منتهی به 30/9/92

درصد مالکیت

EPS (ریال)

DPS(ریال)

سهم پترول(م.ریال)

پتروشيمي پرديس

3,000,000

150,765,000

150,765,000

5

4,572

4,500

678,443

بانک گردشگری

4,000,000

122,000,000

0

3.05

208

150

18,300

پتروشيمي جم

4,800,000

243,622,667

-78,068,566

6.65

3,347

2,700

657,781

 پتروشيمي کرمانشاه

1,764,600

364,766,479

0

20.67

1,909

1,900

693,056

پتروشيمي زاگرس

2,400,000

82,607,655

0

3.44

4,840

4,700

388,256

پتروشيمي ممسني

700,000

357,319,239

-5,601,000

51.05

0

0

0

پتروشيمي لردگان

752,515

349,659,910

-30,172,923

46.47

0

0

0

پتروشيمي دهدشت

776,960

232,838,150

-8,000

29.97

0

0

0

پتروشيمي کازرون

455,855

148,916,747

-16,274,022

32.67

0

0

0

پتروشيمي فسا

623,474

50,805,146

50,805,146

8.15

0

0

0

پتروشيمي جهرم

642,854

45,429,300

45,429,300

7.07

0

0

0

پتروشيمي داراب

700,710

32,358,047

32,358,047

4.62

0

0

0

صنايع پتروشيمي زنجان

556,323

100,000

100,000

0.02

0

0

0

پتروشيمي گلستان

473,000

50,000

50,000

0.01

0

0

0

پتروشيمي شيراز

2,550,000

1,000

-5,189,190

0

1472

1,325

1

پتروشيمي ايلام

3,000,000

1,791,855,395

0

59.73

500

895,928

شيميايي صدف عسلويه

326,798

29,290,027

0

89.63

0

0

0

مدبران اقتصاد

1,000,000

999,600,000

196,000

99.96

1,800

1,620

1,619,352

پتروشيمي اروميه

41,000

28,695,000

0

69.99

0

0

0

پتروشيمي بروجن

500,000

1,000

0

20

0

0

0

پتروشيمي کارون

842,250

69000

69,000

8.19

0

0

0

پتروشيمي گچساران

1,320,000

125,937,700

0

9.54

0

0

0

اريافسفر يک جنوب

106,848

1,335,500

0

12.5

0

0

0

پتروشيمي هزاره سوم

10,000

9900000

9,900,000

99

0

0

0

پترو شيمي نوين

10,000

5,099,699

0

51

0

0

0

پتروشيمي هگمتانه

75,000

75000

75,000

1

0

0

0

مهرآوران کوي نارون

1

0

-97

0

0

0

0

جمع

 

 

4,951,117

 


در بخش فروش سرمایه گذاری ها شرکت در سه ماهه اول منتهی به 30/9/93 مبلغ 96.3 میلیارد تومان درآمد از محل فروش زیرمجموعه ها به ویژه پتروشیمی جم داشته است.

شایان ذکر است در سه ماهه دوم منتهی به 29/12/92 نیز 119.9 میلیون سهم جم را فروخته که اگر قیمت میانگین فروش هر سهم را 1800 تومان بگیریم مبلغ 215.8 میلیارد تومان دیگر نیز از این محل شناسایی می کند.

در کل اگر فرض کنیم در شش ماهه دوم منتهی به 31/6/93 سهم دیگری از زیرمجموعه ها را نفروشد مبلغ 312 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها خواهد داشت

نتیجه اینکه :

کل درآمد شرکت 802 میلیارد تومان پیش بینی می شود که با کسر 50 میلیارد تومان هزینه های مالی و دیگر هزینه ها قادر است به سود خالص بیش از 752 میلیارد تومان برسد.با توجه به سرمایه 20 میلیارد سهمی قادر است تا پایان همین سال( سال مالی منتهی به 31/6/93) با فروضی که گفته شد به سود هر سهم 37 تا 40 تومانی دست یابد)

شایان ذکر است شرکت در سه ماهه اول منتهی به 30/9/93 مبلغ 47 ریال به ازای هر سهم با سرمایه 20 میلیارد سهمی سود شناسایی کرده است که عمدتا از محل فروش زیرمجموعه ها ( پتروشیمی جم ) بوده است

تهیه : محسن افشار


پرشین تحلیل-اردیبهشت 93

 

تاريخ تنظيم: جمعه 12 اردیبهشت ماه 1393 - 14:11 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

جمعه 12 اردیبهشت ماه 1393
سلام. البته همه اینها لازمه اش داشتن مدیران شایسته و شریف و دست پاک میباشد تا حد اقل سودی بدست سهامداران برسد.ای کاش صلاحیت مدیران شرکت های بورسی توسط نهادی که حافظ منافع سهامداران باشد تایید میشد.
شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
از دقت نظر شما سپاسگذارم. مؤید باشید.
جمعه 12 اردیبهشت ماه 1393
با سلام از زحمات بی شائبه شما تشکر وقدردانی میگردد.
شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
واقعاً كمال تشكر و قدرداني را از كليه پرسنل و كارشناسان زحمتكش و صادق آن سايت دارم
شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
با سلام به مسئولین محترم و دلسوز پرشین تحلیل. از زحمات شما در اطلاع رسانی ها تشکر میکنم.