کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 
کوتاه از مجمع حپارسا
کوتاه از مجمع حپارسا
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان برای سال مالی منتهی به 31/06/1395 در روز شنبه مورخ 13/9/95 با حضور حدود 78 درصد سهامداران برگزار گردید. برای مشاهده ادامه گزارش به قسمت دریافت فایل مراجعه نمائید.


پرشین تحلیل- آذرماه 95


تاريخ تنظيم: شنبه 13 آذر ماه 1395 - 16:55 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.