کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ورنا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/05/17 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتلا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/05/13 درمحل تهران5 برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -مجمع عمومی فوق العاده شرکت آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/05/21 درمحل تهران برگزار میگردد. 
برگزاری مجمع همراه اول
برگزاری مجمع همراه اول


مجمع عادی سالیانه  همراه اول برای تقسیم سود سال 90 در تاریخ 30/01/1391 درمحل تهران-شهرک غرب-بلوار فرحزادي-انتهاي بلوار شهيد دادمان-پژوهشکده نيرو برگزار می شود.شرکت که معمولا سود خوبی را در مجمع تقسیم می کند امسال نیز به نظ ر میرسد با سود 765 تومانی بالای 700 تومان تقسیم نماید

شایان ذکر است که شرکت سود خود را نیز از تاریخ 31 فروردین 91 تقسیم خواهد کرد


پرشین تحلیل-19 فروردین 91

تاريخ تنظيم: شنبه 19 فروردین ماه 1391 - 13:25 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.